Mahkemeden doğum yapan kadın memurları ilgilendiren emsal karar

Sağlık-Sen, İstanbul’da görevli üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebini reddeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararını yargıya taşıdı.

İstanbul 9’uncu İdare Mahkemesi’nde görülen davada Sağlık-Sen, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğu, emsal yargı kararlarının bulunduğu ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğunu belirterek, kararın iptalini istedi.

Davada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan doğum sonrası yarım zamanlı çalışma başlıklı maddeye atıfta bulunan mahkeme, “Doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin” ilgili maddede yer alan hükümlerde açık olduğunu vurguladı.

Kurum kararının açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel olduğunu belirten mahkeme, ayrıca aile düzeninin olumsuz etkileneceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşacağı ve bu durumun, telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceğinin de ortada olduğu ifade edildi.

Mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir